Học bổng du học Canada

Chương trình học bổng 2023 của BICC, Canada

Chương trình học bổng 2023 của BICC, Canada

Chương trình học bổng của trường Quốc tế Birmingham Canada (BICC) trong những năm vừa qua đã giúp rất nhiều học sinh Việt Nam xuất sắc thực hiện ước mơ du học và phát triển tài năng. Để động viên, khuyến khích học sinh giữ vững và phát huy tốt hơn nữa thành tích học tập, đồng thời tiếp sức cho các …