Các trường trung học Úc

Du học trung học Úc – The Cathedral School

Du học trung học Úc – The Cathedral School

Được thành lập vào năm 1917, The Cathedral School ở Townsville, Úc nổi tiếng về việc giảng dạy chương trình học thuật và ngoại khóa. Các nam sinh và nữ sinh của trường được ‘giáo dục để thành công suốt đời’ bởi các giáo viên tận tâm, những người khuyến khích tất cả học sinh phát huy hết tiềm năng …