Các trường Cao đẳng cộng đồng

Du học Mỹ – Whatcom Community College

Du học Mỹ – Whatcom Community College

Whatcom Community College (WCC) được thành lập vào năm 1967, là một trong 150 trường Cao đẳng cộng đồng tốt nhất tại Mỹ. Trường được kiểm định chất lương cấp khu vực (Regionally Accredited) và cấp quốc gia (National Accredited). Whatcom cung cấp các chương trình cao đẳng, chuyển tiếp lên chương …

Du học Mỹ – Green River College

Du học Mỹ – Green River College

Được thành lập vào năm 1965, Green River College là một trường cao đẳng cộng đồng hệ hai năm và là cơ sở hàng đầu trong việc chuyển tiếp vào các trường đại học danh giá của Mỹ. Theo học tại trường, sinh viên có thể tiết kiệm chi phí và có thời gian để cân nhắc chuyên ngành trước khi chuyển tiếp vào …