Tiếng Anh

Du học Canada – Viện ngôn ngữ quốc tế ILAC

Du học Canada – Viện ngôn ngữ quốc tế ILAC

ILAC (International Language Academy Of Canada) là viện ngôn ngữ quốc tế Canada được thành lập vào năm 1997 được đặt tại 2 thành phố trung tâm của Canada: Toronto và Vancouver là những thành phố có chất lượng cuộc sống tuyệt vời nhất theo khảo sát mới nhất của UNESCO. Trong những năm gần đây, ILAC …