Trần Thị Thanh Vân

Em Vân xin cảm ơn Chị Tuyết đã giúp em làm thủ tục nhập học và tư vấn hướng dẫn cho em đăng ký học tại trường HTMi, Switzerland. Trước khi đi em lo lắng không biết môi trường bên đây như thế nào, đến khi qua đây rồi thì mọi thứ tốt hơn em tưởng tượng. Vị trí trường tuyệt đẹp, cơ sở vật chất hiện đại và giáo viên thân thiện và nhiệt tình.

Bài viết trước đó Thùy Anh