Tin tức

Du học Canada – Cập nhật mới nhất về chương trình SDS

Du học Canada – Cập nhật mới nhất về chương trình SDS

Chính phủ Canada vừa có những thay đổi về yêu cầu tiếng anh cho chương trình Du học Canada theo diện miễn chứng minh tài chính SDS (Study Direct Stream) của Bộ Di trú, Tị nạn, và Quốc tịch Canada. Các thay đổi mới được áp dụng từ ngày 10/08/2023 như sau: Yêu cầu về tiếng Anh có những thay đổi …

Chương trình ACLA – Mở rộng cánh cửa vào Đại học Top 30 của Mỹ

Chương trình ACLA – Mở rộng cánh cửa vào Đại học Top 30 của Mỹ

Chương trình ACLA là gì? Chương trình ACLA (American Collegiate Los Angeles) là một giải pháp hoàn hảo giúp học sinh tăng cơ hội được chuyển tiếp vào các trường top 30 – 50 trên toàn nước Mỹ, với học phí chỉ từ 30,000 USD một năm. ACLA là chương trình được thiết kế đặc biệt, đem đến cơ …