Học bổng du học Singapore

Học bổng chương trình Cử nhân tại Học viện Nanyang Singapore

Học bổng chương trình Cử nhân tại Học viện Nanyang Singapore

Học bổng chương trình cử nhân trường Abertay University (UK) tại Học viện quản lý Nanyang Singapore Giá trị học bổng lên tới 17,622 SGD (tương đương 340.000.000 VND) Vào thẳng chương trình cử nhân 2 năm của Đại học Abertay Anh Quốc, học sinh được lựa chọn 1 trong 2 chương trình lấy bằng kép …