Saint Anthony’s High School

Du học trung học Mỹ – Saint Anthony’s High School

Du học trung học Mỹ – Saint Anthony’s High School

Saint Anthony's High School (SAHS) là trường trung học tư thục dự bị đại học hàng đầu ở Long Island, New York, cung cấp cho các em học sinh một chương trình giảng dạy phong phú, đa dạng, cơ hội nhận tín chỉ đại học và các hoạt động ngoại khóa năng động. Chỉ cách trung tâm Thành phố New York một …